Varför blir det olika avdrag timmar/dagar/kalenderdagar när en anställd varit frånvarande?

Enligt kollektivavtal görs olika avdrag för olika frånvaro. Exempelvis om en tjänsteman varit sjuk gör man timavdrag de första 14 dagarna och sedan kalenderdagsavdrag och dessa räknas ut olika. Har en tjänsteman varit borta en hel månad ska du dra bort hela månadslönen.

Är en anställd tjänstledig så görs olika avdrag beroende på hur många dagar den anställde varit borta. Du kan välja mellan timavdrag, dagsavdrag och kalenderdagsavdrag, vilket avdrag du ska använda styrs av ditt kollektivavtal eller företagets lokala avtal.