Varför kommer vissa anställda inte med på Fora-rapporten?

Om anställd inte kommer med på rapporten till Fora kan det bero på någon av följande anledningar:

  • Den anställde är inte ansluten till Fora i anställningsregistret. Detta åtgärdas genom att välja Personal - Anställda, fliken Rapportering och markera rutan Ansluten till Fora.
  • Den anställde saknar personnummer eller samordningsnummer i anställningsregistret. Läs mer om detta i avsnittet Anställda, fliken Personuppgifter. Om den anställde endast har födelsetid registrerar du den anställde direkt på fora.se.
  • En tjänstemans utbetalda lön räknas med till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
  • Flera ändringar gällande Fora har skett i anställningsregistret.

Exempel

I detta exempel är den anställde ansluten till Fora från och med 20XX-01-05 och ändringen gjordes i anställningsregistret 20XX-11-14. En justering gjordes sedan 20XX-11-15, då markeringen för Ansluten till Fora togs bort.

Borttaget av markeringen vid Ansluten till Fora gjordes alltså senare än inställningen som ska vara giltig, d v s att den anställde är ansluten till Fora. I detta fallet kommer inte den anställdes uppgifter med i Fora-rapporten.

För att ändringen ska komma med i Fora-rapporten väljer du Personal - Anställda och väljer knappen Personalhistorik. Klicka på Justering och ta bort markeringen vid Ta hänsyn till för de händelser som ska vara med i rapporten. Läs mer i avsnittet Justering av personalhistorik.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.