Varför skiljer sig semesterskuldlistan mot bokföringen?

Eftersom uppbokningen av semesterskulden bara är preliminär i programmet så kan semesterskuldlistan och bokföringen misstämma.

Oftast är det en högre skuld på semesterskuldlistan vilket beror på att uppbokningen på konto 2920 inte tar hänsyn till semestergrundad frånvaro.

Läs mer under Om den preliminära semesteruppbokningen inte stämmer mot semesterskuldlistan.

Exempel

Har en anställd haft ett avdrag på 10 000 kr på grund av semestergrundad föräldraledighet kommer ingen uppbokning att göras på det beloppet. Däremot kommer dagarna att räknas upp på semesterskuldlistan eftersom frånvaron är semestergrundad.

En annan orsak till differens kan vara att dina anställda går på semestervillkor 20 eller 40 och har mer än 25 dagar i semesterrätt. Om du då har inställningen för 12% i uppbokning så är den procentsatsen för låg eftersom den är värderad efter 25 dagars semesterrätt.

För att minska differensen kan du i bägge fallen höja upp procentsatsen för uppbokningen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring.

Om du ändå tycker att det misstämmer för mycket kan du ta bort markeringen för uppbokning i ovanstående sökväg och sedan manuellt bokföra efter semesterskuldlistan varje månad. Då får du en exakt beräkning.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.