Snabbkommando

Du kan arbeta med snabbkommandon på olika sätt i ditt program, dels för att navigera och dels för att utföra kommandon som till exempel spara, ångra och avsluta. Genom att använda tangentbordet så mycket som möjligt blir arbetet effektivt, samtidigt som det är bra ur ett ergonomiskt perspektiv.

Navigera i programmet

Vill du på ett enkelt sätt navigera dig mellan olika programdelar utan att använda musen kan du göra det med hjälp av Alt-tangenten. När du trycker på Alt-tangenten visas små bokstavsikoner i programmet för de olika val du kan göra. Tryck på motsvarande bokstav på tangentbordet och programmet navigerar till det val du har gjort. I exemplet nedan kan du till exempel trycka på bokstaven N på ditt tangentbord, så kommer du till rutan Noteringar.

Utföra kommandon

Några snabbkommandon är generella i programmet och kan användas för att utföra olika aktiviteter. De följer Windows standard.

Shift+F10 Öppnar snabbmenyn med de val som är tillgängliga för det aktiva fältet eller den aktiva raden.
F1 F1 aktiverar direkthjälpen. Det hjälpavsnitt som är kopplat till det fönster eller den dialogruta som är aktiv visas.
Esc Esc är den allmänna avbryt-tangenten som avbryter pågående inmatning, avbryter ett val och tömmer ett arbetsfönster.
Enter Detta är den allmänna verkställ-tangenten som verkställer ett val eller flyttar till nästa rad eller ruta.
Tab Tab använder du för att hoppa framåt mellan de olika fälten i ett arbetsfönster.
Shift+Tab Shift+Tab använder du för att hoppa bakåt mellan de olika fälten i ett arbetsfönster.
Delete Raderar markerad text.
Ctrl+C Kopiera.
Ctrl+X Klipp ut text.
Ctrl+V Klistra in text.
Ctrl+K Kopiera en post i ett register.
Ctrl+Z Ångra.
Ctrl+F4 Stänger dokumentfönster.
Alt+F4 Stänger program.
Ctrl+F6 Går till nästa fönster.
Ctrl+Tab Går till nästa fönster.
Ctrl+Shift+F6 Går till föregående fönster.
Ctrl+Shift+Tab Går till föregående fönster.

Dessa snabbkommandon går också bra att använda. De är specifika för löneprogrammet.

Ctrl+L Byter mellan kort och lista i det aktiva registret.
Ctrl+N Skapar ny post i det aktiva registret.
Ctrl+S Sparar ändringarna i posten.
Ctrl+R Raderar markerad post.
Ctrl+Shift+Home Bläddrar till första posten i det aktiva registret.
Ctrl+Page Up Bläddrar till föregående post i kortläget i ett registret.
Ctrl+Page Down Bläddrar till nästa post i kortläget i ett registret.
Ctrl+Shift+End Bläddrar till sista posten i det aktiva registret.
Alt+[fliknummer] Går till önskad flik i ett fönster.
Ctrl+P Öppnar funktionen Utskrifter.
Alt+Pil ned Öppnar en lista du kan välja från i de fält där det finns en listknapp.
Ctrl+Insert Lägger till en ny rad mellan två registrerade rader, t ex på Standardlönebesked i anställningsregistret.
Ctrl+Shift+S Gå till fältet Sök när du ska söka efter en post i ett register.

Relaterade avsnitt

Nu ska vi se till att du kommer igång!

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.