Arbeta med anställda

Under Personal - Anställda görs många av de viktiga inställningar som ligger till grund för att korrekt lön, semester med mera ska kunna räknas fram. De flesta inställningar görs när du lägger in de anställda i programmet, men ibland blir det också aktuellt att ändra under resans gång.

Uppgifterna om de anställda är uppdelade på olika flikar i anställningsregistret. Vissa fält måste vara ifyllda för att du ska kunna dra nytta av programmets inbyggda intelligens, andra fält avgör du själv om du vill fylla i eller inte.

Med hjälp av knappen Ny kan du lägga upp en ny anställd. Läs mer i avsnittet Lägg upp en anställd.

Observera att det inte går att ta bort en anställd från löneprogrammet. När rutan Har slutat och slutlön är utbetald är markerad på fliken Anställning kommer den anställde inte längre med på lönekörningar och rapporter, men uppgifterna för den anställde finns kvar i löneprogrammet. När en anställd slutar ska du dock radera information som inte är nödvändig att spara. Läs mer i avsnittet Vilka uppgifter ska jag ta bort när en anställd slutar?.

Relaterade avsnitt

Anställda, listläge
Anställda, fliken Personuppgifter
Anställda, fliken Anställning
Anställda, fliken Lön
Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift
Anställda, fliken Semester
Anställda, fliken Rapportering
Anställda, fliken Statistik
Anställda, fliken Anteckningar
Lägg upp en anställd
Vilka uppgifter ska jag ta bort när en anställd slutar?
Återanställ en tidigare anställd i företaget

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.