Registrera lönehändelser direkt på lönekörningen

Istället för att registrera lönehändelserna i kalendariet eller via något försystem kan du lägga in dem direkt på lönekörningen. Du kan antingen använda snabbvalen (samma som i kalendariet) eller manuellt välja vilka lönearter du vill använda. Det går också alldeles utmärkt att kombinera olika metoder för att hantera lönehändelserna.

De lönearter som visas när du skapat lönebeskeden för en anställd har antingen hämtats från Anställda- fliken Lön - Standardlönebesked, från kalendariet eller från ett tidsredovisningsprogram.

Om registreringen gjorts med ett snabbval visas en färgsymbol i kolumnen längst till vänster. Varje snabbval har sin egen färg.

Läs mer om de olika snabbvalen

Registrera uttag av semester med snabbvalet Semester, uttag
Registera sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk
Registrera vård av barn med snabbvalet Vård av barn
Registrera komptid med snabbvalet Tidbank
Registrera frånvaro med snabbvalet Övrig frånvaro
Registrera tid med snabbvalet Timlön, övertid och OB
Registrera utlägg med snabbvalet Resor, kost och utlägg
Registrera semesterersättning med Snabbval lönekörning - Semester, ersättning
Registrera tillägg och avdrag med Snabbval lönekörning - Övriga tillägg/avdrag

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser och betala ut lön
Skapa lönekörning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.