Fördjupning semester

I de här avsnitten kan du få fördjupade kunskaper om semesterhanteringen i programmet och hur du gör för att hantera specialfall.