Företagsinställningar

Under Företagsinställningar gör du inställningar som ligger till grund för hur programmet gör beräkningar och hanterar ditt företag. Du ställer exempelvis in hur de olika semestervillkoren räknar, på vilket sätt löner betalas ut och vilka bokföringskonton som används. Uppgifterna fyller du i när du börjar med programmet, men du kan när som helst gå in och göra förändringar.

Supportforum