Lönearter

Programdelen hittar du under Lönearbete - Lönearter.

Lönehändelser registreras enklast i programmet med hjälp av snabbval. Till varje snabbval finns en eller flera lönearter kopplade och det är dessa som står för själva beräkningarna. Vilka lönearter som ska användas håller programmet reda på åt dig. Programmet ser också till att välja rätt löneart utifrån de inställningar du har gjort på respektive anställd i anställningsregistret, såsom om den anställde har månadslön eller timlön samt är arbetare eller tjänsteman. Typ av kollektivavtal kan också påverka.

Om du inte vill använda snabbvalen i programmet kan du istället själv registrera lönehändelserna med hjälp av lönearter direkt på lönekörningen. Läs mer i avsnittet Registrera lönehändelser direkt i lönekörningen.

På varje löneart finns inställningar för om underlagen till arbetsgivardeklaration, Fora-rapportering, semester med mera ska påverkas när lönearten används.

De lönearter som levereras med programmet kallas för standardlönearter. För att minska risken att det uppstår fel kan du bara ändra viss information på dessa lönearter. De fält som inte går att ändra är grå. Du kan inte heller radera dessa lönearter. Om du vill göra större förändringar måste du skapa egna lönearter. Det bästa sättet att skapa en egen löneart är att använda en standardlöneart som kopieringsunderlag.

Alla lönearter har ett fyrsiffrigt nummer som ligger inom olika intervall beroende på vad det är för typ av löneart.

Visma Spcs kommer inte att göra några standardlönearter med följande startnummer 19.., 29.., 39.. och 49… Dessa nummer är reserverade för dig som användare.

Relaterade avsnitt

Lönearter, fliken Grunduppgifter
Lönearter, fliken Övriga uppgifter
Lönearter, fliken Egna inställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.