Registrera lönehändelser i kalendariet

I kalendariet använder du olika snabbval för att registrera lönehändelser. Snabbvalen tar hänsyn till de inställningar du gjort i anställningsregistret och ser till att lönearter och beräkningar anpassas efter den anställde. Hur många dagar den anställde arbetar respektive dag visas i kalendariet. Uppgiften hämtas från arbetsschemat. Läs mer i avsnittet Hantera arbetsscheman.

Gör så här för att registrera lönehändelser via snabbval:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Markera den anställde i listan.
  3. Markera vilken eller vilka dagar registreringen gäller.
  4. Välj snabbval som motsvarar lönehändelsen, exempelvis Semester, uttag... eller Sjuk....
  5. Granska inställningarna i snabbvalet.
  6. Klicka på OK.

I kalendariet visas nu en färgmarkering som symboliserar det snabbval du valt.

När du skapar en lönekörning förs händelserna för perioden över med automatik.

Via snabbvalet Övriga tillägg/avdrag kan du välja vilken eller vilka lönearter som ska användas.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser och betala ut lön
Kalendarium, listläge
Kalendarium, kortläge
Symboler kalendarium
Ändra arbetstid för en dag
Semesterplanering
Fördelning på Projekt i snabbval
Fördelning på Resultatenhet i snabbval
Registrera uttag av semester med snabbvalet Semester, uttag
Registera sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk
Registrera vård av barn med snabbvalet Vård av barn
Registrera komptid med snabbvalet Tidbank
Registrera frånvaro med snabbvalet Övrig frånvaro
Registrera tid med snabbvalet Timlön, övertid och OB
Registrera utlägg med snabbvalet Resor, kost och utlägg
Registrera semesterersättning med Snabbval lönekörning - Semester, ersättning
Registrera tillägg och avdrag med Snabbval lönekörning - Övriga tillägg/avdrag

 

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.