Registrera lönehändelser

Under löneperioden uppstår ofta avvikelser av olika slag som påverkar den utbetalade lönen. Det kan röra sig om avdrag vid exempelvis sjukdom eller vård av barn, men också tillägg som vid traktamente, OB-ersättning eller bonus. Avvikelser kan registreras på olika sätt i programmet. Antingen kan de skötas av löneadministratören eller så kan de anställda vara delaktiga genom att löpande registrera händelser med hjälp av ett försystem av något slag, till exempel Visma Lön Anställd.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser i kalendariet
Registrera lönehändelser direkt på lönekörningen
Registrera lönehändelser i Visma Lön Anställd, Mitt Lönebesked och Visma Resa & Utlägg
Importera utläggsregistreringar eller tidsredovisningar

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.