Beräkna bilförmån

Under Beräkna bilförmån gör du inställningar för att programmet automatiskt ska beräkna bilförmånsvärdet för den anställde. På skatteverket.se kan du läsa mer om bilförmån.

Gör så här för att göra inställningar för tjänstebil och bilförmån.

Om en anställd inte längre ska förmånsbeskattas för tjänstebil klickar du på knappen Töm för att rensa bilden från alla uppgifter. Klicka sedan på knappen OK och därefter Spara för att spara ändringarna till anställningsregistret.

 1. Välj Personal - Anställda.
 2. Välj fliken Lön.
 3. Klicka på ikonen med en penna till höger om fältet Bilförmån.
 4. Ange Modellkod om du har den uppgiften.
 5. Välj Tillverkningsår. Om du har angett modellkod fylls denna uppgift i automatiskt.
 6. Klicka på registersymbolen vid fältet Bilmärke och välj märke. Om du har angett modellkod fylls denna uppgift i automatiskt.
 7. Klicka på registersymbolen vid fältet Modell och välj bilmodell. Om du har angett modellkod fylls denna uppgift i automatiskt.

Nu uppdateras fältet Nybilspris automatiskt.

 1. Ange fordonsskatt i fältet Fordonsskatt för bilar registrerade efter 1 juli 2018 om bilen är registrerad efter den 1 juli 2018. Ange beloppet för hela året.
 2. Ange registreringnummer.
 3. Skriv in beloppet för eventuell extrautrustning.

Programmet beräknar förmånsvärdet per år och per lönetillfälle. För anställda med månadsvis utbetalning föreslås 12 lönetillfällen och för anställda med tvåveckorsintervall 24 lönetillfällen. Fältet går att ändra om du vill fördela förmånsvärdet på ett annat sätt.

 1. Skriv in belopp i fältet Av skatteverket justerat förmånsvärde (hela beloppet) om den anställde har sökt och fått jämkning av förmånsvärdet från Skatteverket.

Ange förmånsvärdet för hela året i fältet. När du gjort dina val räknar programmet ut förmånsbeloppet per lönetillfälle.

 1. Markera Bilen körs minst 3000 mil i tjänsten per år om en anställd kör mer än 3000 mil i tjänsten per kalenderår. För denna justering krävs inget jämkningsbesked från Skatteverket.

Du bör i god tid innan beskattningsåret är slut kontrollera att tjänstemilen kommer upp till 3000 mil, annars måste du göra en rättelse av förmånen. Läs mer i avsnittet Rättelser av felaktigt registrerad förmån vid arbetsgivardeklaration hos Skatteverket.

 1. Välj Biltyp om bilförmånen gäller en miljöbil.
 2. Skriv in det nybilspris som ska användas för den miljöbil du valt i fältet Nybilspris för jämförbar bil .

Om företaget sökt och fått jämkning av förmånsvärdet för en bil som inte är en miljöbil skriver du in totalbeloppet för hela beskattningsåret här. Arbetsgivaren måste ansöka om justering av detta förmånsvärde varje år.

 1. Om den anställde använder Visma Resa & Utlägg väljer du om den anställde betalar drivmedel själv eller ej och markerar typ av drivmedel.
 2. Klicka på OK.
 3. Klicka på Spara.

På standardlönebeskeden för anställda som har tjänstebil finns nu lönearten 2101 - Bilförmån.

Du kan göra följande kompletteringar:

 • Komplettera med löneart 2103 - Förmån av fritt drivmedel vid tjänstebil som är kopplad till löneart 2104 - Upphöjt värde av förmån fritt drivmedel om företaget betalar allt drivmedel.
 • Komplettera med löneart 1230 - Milersättning för bensin vid tjänstekörning eller 1229 -Milersättning för diesel vid tjänstekörning för de anställda som betalar drivmedlet själva.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.