Skapa personvariabel

På fliken Lön i anställningsregistret finns fasta variabler som används i fältet Beräkningsformel på lönearterna. Exempel på sådana variabler är Månadslön och Timlön. Du kan skapa egna variabler som du sedan väljer på anställda och använder för beräkning i lönearterna.

Så här gör du för att välja en ny personvariabel på en anställd som inte har någon variabel vald sedan tidigare:

  1. Klicka på ikonen med pennan vid fältet Personvariabel.

Om det redan finns personvariabler visas de i fönstret som öppnas.

  1. Klicka på knappen Visa/skapa ny personvariabel för att skapa en ny variabel.

Du får automatiskt förslag på första lediga Kod. Koden går inte att ändra.

  1. Ange vad variabeln ska heta i fältet Namn. I fältet Beskrivning kan du skriva in en förklarande text om hur variabeln ska användas.
  2. Klicka på knappen Spara när du är klar.

Du kommer tillbaka till dialogen Anställdas personvariabler.

  1. Klicka på registersymbolen till höger i fältet Personvariabel.
  2. Välj variabel och skriv in Värde.
  3. Klicka på OK och du kommer tillbaka till anställningsregistret.

Så här kan det se ut på en anställd som har två personvariabler.

Om du vill ta bort en personvariabel på en anställd markerar du den i listan, högerklickar och väljer Ta bort rad i dialogen som öppnas. Du kan inte ta bort en personvariabel som använts på en löneart eller av en anställd.

Visa information om personvariabler

Vill du få mer information om hur dina personvariabler används gör du så här:

  1. Klicka på ikonen med pennan vid fältet Personvariabel.
  2. Välj Visa/skapa ny personvariabel.
  3. Markera den personvariabel du vill ha mer information om och välj Visa användning av personvariabler.

I övre delen av dialogrutan visas de anställda som använder personvariabeln och vilket värde den har för respektive anställd. I nedre delen kan du se vilken eller vilka lönearter som innehåller personvariabeln.

Om du markerar rutan Visa alla personvariabler ser du alla personvariabler som är skapade för företaget, vilka anställda som använder dem och i vilka lönearter de används.

Listan innehåller fasta kolumner som du inte kan ta bort eller byta ut. Du kan sortera listan efter alla dessa kolumner. Klicka på kolumnens rubrik för att välja en kolumn som sorteringsbegrepp. Den lilla triangeln i ledtexten anger om listan är sorterad i stigande eller i fallande ordning. Klicka en extra gång för att byta från stigande till fallande eller tvärtom.

Läs mer om hur personvariabler används på lönearter i avsnittet Förteckning över beräkningsformler.

Relaterade avsnitt

Förteckning över beräkningsformler

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.