Arbeta med arbetstidsförkortning

För att arbeta med avsättning till arbetstidsförkortning väljer du Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Inställningar och markerar Företaget använder arbetstidsförkortning/arbetstidskonto.

Därefter väljer du Personal - Arbetstidsförkortning för att ange anställdas val.I listan visas alla anställda som är anslutna till arbetstidsförkortning. Inställningen gör du under Personal - Anställda på fliken Anställning. Anställda med Kollektivavtal Detaljhandeln kan inte anslutas till Arbetstidsförkortning.

Arbetet med avsättning till arbetstidsförkortning sker i fyra steg. I steg 1 väljer du Avsättningsprincip och gör inställningar för den princip du valt. I steg 2 skriver du ut en Valblankett till alla anställda. Detta gör du när intjänandeperioden är slut. På blanketten ser anställda hur stor avsättningen för arbetstidsförkortning är och väljer också hur de vill ta ut avsättningen. När du får tillbaka blanketten fyller du i de val anställda har gjort i dialogen Anställdas val. När du slutligen gör beräkningen väljer du på vilken lönekörning avsättningen ska registreras. Programmet använder Snabbval Lönekörning - Övriga tillägg/avdrag för registreringen. Vilka lönearter som används av snabbvalet beror på vilket val anställda har gjort.

Om du valt att arbetstidsförkortningen ska beräknas på varje lönekörning visas inte knappen Beräkna i bilden.

Det är viktigt att du registrerar alla avvikelser, för intjänandeåret, som ger rätt till arbetstidsförkortning innan du gör den definitiva beräkningen av avsättningen.

Manuell avsättning av tid

Om du hellre vill sätta av tid till tidbanken manuellt använder du löneart 4200 eller 4201, beroende på vilken tidbank som används. Om dessa lönearter används på ett lönebesked sätts timmarna som du lägger in av till tidbanken. Den anställde kan sedan ta ut timmarna, exempelvis med hjälp av snabbvalet Tidbank.

Exempel gällande avsättningsunderlaget

Intjänandeåret är från 1 april till 31 mars. På lönen i april registreras avvikelser som gäller mars månad. Du måste då skapa aprillönen innan du beräknar avsättningen för att dessa avvikelser ska ingå i avsättningsunderlaget. Det räcker inte att avvikelserna är registrerade i kalendariet.

Relaterade avsnitt

Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto - inställningar
Underlag och beräkningar på Sammanställning - Valblankett arbetstidsförkortning
Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension
Arbetstidsförkortning - Valblankett
Arbetstidsförkortning - Anställdas val
Beräkna arbetstidsförkortning
Backa avsättning till arbetstidsförkortning
Anställda, fliken Anställning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.