Arbeta med arbetstidskonto

För att arbeta med avsättning till arbetstidskonto väljer du Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Inställningar och markerar Företaget använder arbetstidsförkortning/arbetstidskonto.

Därefter väljer du Personal - Arbetstidskonto för att ange anställas val. I listan visas alla anställda som är anslutna till arbetstidskonto. Inställningen gör du under Personal - Anställda, på fliken Anställning. Anställda med Kollektivavtal Detaljhandeln och Teknikavtalet IF Metall kan inte anslutas till Arbetstidskonto.

Arbetet med avsättning till arbetstidskonto sker i fyra steg. I steg 1 väljer du Avsättningsprincip och gör inställningar för den princip du valt. I steg 2 skriver du ut en Valblankett till alla anställda. Detta gör du när intjänandeperioden är slut. På blanketten ser anställda hur stor avsättningen för arbetstidskonto är och väljer också hur de vill ta ut avsättningen. När du får tillbaka blanketten fyller du i de val anställda har gjort i dialogen Anställdas val. När du slutligen gör beräkningen väljer du på vilken lönekörning avsättningen ska registreras. Programmet använder Snabbval Lönekörning - Övriga tillägg/avdrag för registreringen. Vilka lönearter som används av snabbvalet beror på vilket val anställda har gjort.

Det är viktigt att du registrerar alla avvikelser, för intjänandeåret, som ger rätt till arbetstidskonto innan du gör den definitiva beräkningen av avsättningen.

Exempel gällande avsättningsunderlaget

Intjänandeåret är från 1 april till 31 mars. På lönen i april registreras avvikelser som gäller mars månad. Du måste då skapa aprillönen innan du beräknar avsättningen för att dessa avvikelser ska ingå i avsättningsunderlaget. Det räcker inte att avvikelserna är registrerade i kalendariet.

Relaterade avsnitt

Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto - inställningar
Underlag och beräkningar på Sammanställning - Valblankett arbetstidskonto
Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension
Arbetstidskonto - Valblankett
Arbetstidskonto - Anställdas val
Beräkna arbetstidskonto - avsättning
Backa avsättning till arbetstidskonto
Anställda, fliken Anställning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.