Arbetstidskonto - Valblankett

Programdelen hittar du under Personal - Arbetstidskonto, knappen Valblankett.

När intjänandeperioden för att göra avsättning till arbetstidskontot är slut kan du skriva ut en valblankett till anställda där de ska välja hur de vill ta ut avsättningen från sitt arbetstidskonto. Valmöjligheterna kan vara i ledig tid, i pengar eller i pension. I en del kollektivavtal ska pensionen räknas upp med en procentsats.

  1. Fyll i fälten Löntagaren ska meddela och Betald ledighet med önskat datum.

Utskriften kan tas ut på papper eller som e-post.

Om du skriver ut sammanställningen får du en komprimerad lista med preliminär avsättning för alla anställda.

Relaterade avsnitt

Arbeta med arbetstidskonto

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.