Säg upp och avaktivera internettjänst

Avaktivera för anställd

Gör så här för att avaktivera Visma Lön Anställd, Mitt Lönebesked eller Visma Resa & Utlägg för en anställd:

Det är viktigt att avaktiveringen görs i denna ordning.

Om den anställde är attestansvarig i Visma Lön Anställd ska den inställningen tas bort innan den anställde avaktiveras i Visma Lön. Läs mer i avsnittet Attestansvariga i hjälpen för Visma Lön Anställd

 1. Öppna löneprogrammet.
 2. Välj Personal - Anställda.
 3. Dubbelklicka på den anställde som du ska avsluta tjänsten för.
 4. Välj fliken Personuppgifter och ta bort markeringen vid Använder Visma Lön Anställd/Använder Visma Resa & Utlägg beroende på vilken tjänst den anställde inte längre ska använda.
 5. Välj fliken Lön och välj annat alternativ under Skicka lönebesked med om användaren inte längre ska använda Mitt Lönebesked.

Observera att alla uppgifter för den anställde försvinner från Mitt Lönebesked vid synkroniseringen när annat alternativ än Mitt Lönebesked är valt under Skicka lönebesked med.

Den anställde kan själv, innan tjänsten avaktiveras, gå in i tjänsten och spara eller skriva ut sina lönebesked. Lönebeskeden finns kvar i löneprogrammet och löneadministratören kan skriva ut dem även när anställde inte längre har tillgång till Mitt Lönebesked.

Anställda som har fått sina lönebesked till sin digitala brevlåda hos Kivra kan se sina gamla lönebesked där. Lönebeskeden ligger kvar i den digitala brevlådan tills den anställde själv tar bort dem.

 1. Välj Arkiv - Synkronisera internettjänster.

Läs mer i avsnittet Köpa eller avsluta användarlicenser i hjälpen för Mina tjänster om du vill ta bort användaren från vismaspcs.se.

Avaktivera för företaget

Gör så här för att avaktivera Visma Lön Anställd, Mitt Lönebesked eller Visma Resa & Utlägg för hela företaget:

 1. Öppna löneprogrammet.
 2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Import/Export.
 3. Ta bort markeringen vid Använder Visma Lön Anställd/Använder Mitt LönebeskedAnvänder Visma Resa & Utlägg.
 4. Du får nu godkänna att anställda inte längre kommer att kunna använda tjänsten och att all information om anställda och företaget i Visma Lön Anställd/Visma Resa & Utlägg kommer att tas bort. För Mitt Lönebesked får du godkänna att inga nya lönebesked kommer att skickas eller visas när tjänsten är avaktiverad.
 5. Välj Spara.

Synkronisering mellan tjänsten och löneprogrammet sker automatiskt.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.