Säg upp och avaktivera digital tjänst

Visma Utlägg avaktiveras under Mina tjänstervismaspcs.se. Läs mer i avsnittet Avaktivera Visma Utlägg i Visma Lön 600.

Avaktivera för anställd

Gör så här för att avaktivera Visma Lön Anställd, Visma Min Lön eller Visma Resa & Utlägg för en anställd:

Det är viktigt att avaktiveringen görs i denna ordning.

Om den anställde är attestansvarig i Visma Lön Anställd ska den inställningen tas bort innan den anställde avaktiveras i Visma Lön. Läs mer i avsnittet Attestansvariga i hjälpen för Visma Lön Anställd

 1. Öppna Visma Lön 600.
 2. Välj Personal - Anställda.
 3. Dubbelklicka på den anställde som du ska avsluta tjänsten för.
 4. Välj fliken Personuppgifter och ta bort markeringen vid Använder Visma Lön Anställd/Använder Visma Resa & Utlägg beroende på vilken tjänst den anställde inte längre ska använda.
 5. Välj fliken Lön och välj annat alternativ under Skicka lönebesked med om användaren inte längre ska använda Visma Min Lön.

Observera att alla uppgifter för den anställde försvinner från Visma Min Lön vid synkroniseringen när annat alternativ än Visma Min Lön är valt under Skicka lönebesked med.

Den anställde kan själv, innan tjänsten avaktiveras, gå in i tjänsten och spara eller skriva ut sina lönebesked. Lönebeskeden finns kvar i löneprogrammet och löneadministratören kan skriva ut dem även när anställde inte längre har tillgång till Visma Min Lön.

Anställda som har fått sina lönebesked till sin digitala brevlåda hos Kivra kan se sina gamla lönebesked där. Lönebeskeden ligger kvar i den digitala brevlådan tills den anställde själv tar bort dem.

 1. Välj Arkiv - Synkronisera digitala tjänster.

Läs mer i avsnittet Köpa eller avsluta användarlicenser i hjälpen för Mina tjänster om du vill ta bort användaren från vismaspcs.se.

Avaktivera för företaget

Gör så här för att avaktivera Visma Lön Anställd, Visma Min Lön eller Visma Resa & Utlägg/Visma Utlägg för hela företaget:

 1. Öppna Visma Lön 600.
 2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Integrationer.
 3. Ta bort markeringen vid Använder Visma Lön Anställd/Använder Visma Min Lön/Använder Visma Resa & Utlägg/Använder Visma Utlägg.
 4. Du får nu godkänna att anställda inte längre kommer att kunna använda tjänsten och att all information om anställda och företaget i Visma Lön Anställd/Visma Resa & Utlägg/Visma Utlägg kommer att tas bort. För Visma Min Lön får du godkänna att inga nya lönebesked kommer att skickas eller visas när tjänsten är avaktiverad.
 5. Klicka på Spara.

Synkronisering mellan tjänsten och Visma Lön 600 sker automatiskt.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.