Gör inställningar för löneutbetalning via bankfil för Swedbank

Innan du gör betalningar via Swedbanks utbetalningsrutin ska det avtalas med banken om hur dina insända uppgifter ska tolkas och hanteras. 

Om du väljer Swedbank måste du ha ett avtal med dem som gäller SUS-format. Gäller ditt avtal ett annat format ska du istället välja Övriga banker och Bankgiroti fältet Bankfil för.

När Swedbank är registerhållare ska du endast ange personnummer i den insända filen. Fälten Clearingnummer och Kontonummer ska då lämnas tomma under Personal - Anställda, fliken Lön. Utbetalningen görs till det konto som  den anställde har meddelat Swedbank (kontot kan finnas i valfri svensk bank). Om den anställde vill ändra sitt anslutna konto görs det hos Swedbank.

Om företaget är registerhållare ska du ange den anställdes konto- och clearingnummer under Personal - Anställda, fliken Lön.

Gör så här för att göra inställningar för löneutbetalning via bankfil för Swedbank.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning.
  2. Markera Export till bankfil.
  3. Välj Swedbank vid Bankfil för.

Observera att du endast ska välja Swedbank i de fall då du har ett avtal med Swedbank som gäller SUS-format. Gäller ditt avtal ett annat format ska du istället välja Övriga banker och Bankgirot. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för löneutbetalning via bankfil för Handelsbanken, Bankgirot eller övriga banker.

Filen får automatiskt namnet SPBDATA.BF och du behöver inte ange i vilken katalog filen ska sparas.

  1. Markera Lägg till datum i filnamnet när filen skapas om du vill att datumet ska ingå i filnamnet. Datumet underlättar att hitta gamla filer och gör det enklare att undvika att av misstag skicka samma fil flera gånger.
  2. Ange numret som du fick när du tecknade avtal med Swedbank för att skicka löner via fil I fältet Avtalsnummer. Avtalsnumret innehåller max sex siffror och gäller bara för SUS-formatet.
  3. Skriv in eller hämta sökväg till den programvara eller den internettjänst du ska använda för att föra över filen med löneutbetalningen under Överföringsprogram alternativt internetadress för löneutbetalning.

Du behöver lägga en sökväg i fältet för att sidan där filerna ska rapporteras, ska öppnas. Så här kan exempelvis sökvägen se ut om du ska skicka löner till Swedbank via internet: https://www.viainternet.swedbank.se/.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.