Beräkna arbetstidskonto - avsättning

För att arbeta med avsättning till arbetstidskonto måste valet vara aktiverat under Företagsinställningar. Läs mer i avsnittet Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto - inställningar.

Programdelen hittar du under Personal - Arbetstidskonto. Därefter väljer du knappen Beräkna bredvid 4. Avsättning. Nu öppnas dialogrutan Arbetstidskonto - Avsättning och här visas hur många anställda som gjort sina val och vad de valt.

När beräkningen görs kommer timmarna att föras över i tidbanken eller i kompbanken för anställda som valt att ta ut avsättningen i ledig tid. Du väljer antingen Avsättning till tidbank eller Avsättning till kompbank i Inställningar för Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto.

För anställda som valt att ta ut avsättningen i pengar kommer beloppet att betalas ut på lönen.

Programmet använder Snabbval Lönekörning - Övriga tillägg/avdrag för registreringen av avsättningen. Pensionspremien kommer också att registreras på lönekörningen men bara för att visa att avsättningen är uttagen som pension. Inga pengar betalas ut på lönebeskedet eftersom det är arbetsgivaren som för över pengarna till anställdas avtalspension.

Du väljer på vilken lönekörning utbetalningen ska göras i fältet Lönekörning.

Finns det ingen pågående lönekörning kan du bara välja Nästa lönekörning.

Du kan bara välja en lönekörning för alla anställda som är med i beräkningen.

När du klickar på OK utförs beräkningen av den definitiva beräkningen.

Klicka på Ja, skriv ut så att du har en utskrift på resultatet.

Du kan även skriva ut rapporten Arbetstidskonto - Sammanställning avsättning från Utskrifter och Spårning - Utskrifter i efterhand.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.