Semesterberäkning semestervillkor 40 - Teknikavtalet IF Metall

Används för månadsavlönade och timavlönade som är anslutna till Teknikavtalet IF Metall.

Vid uttag av semester för månadsavlönade sker ett dagsavdrag på 4,6 % på månadslönen och semesterdaglön utbetalas. Semesterlönen beräknas på aktuell månadslön vid uttagstillfället.

I vissa fall utbetalas även ett rörligt semestertillägg på 13 % med snabbvalet Semester, ersättning. Den rörliga delen betalas ut som ett totalbelopp vid ett tillfälle året efter intjänandeåret. Intjänandeåret för den rörliga delen är alltid föregående kalenderår. För timavlönade görs inget dagsavdrag utan en semesterdaglön utbetalas.

Gränsvärden används vid beräkning av semesterdaglön. Programmet tar hänsyn till om den anställde är yngre än 18 år eller 18 år och uppåt.

För att omfattas av gränsvärde ska den anställde ha en minsta anställningstid på totalt 2 år inom en 3-årsperiod. Det finns ingen automatisk kontroll av detta, utan du styr manuellt om programmet ska använda sig av gränsvärdena eller inte. Det gör du via rutan Ta hänsyn till gränsvärden för semesterdaglön i anställningsregistret, under fliken Semester på respektive anställd.

Eventuell rörlig semesterlön tas med i beräkning vid jämförelse mot gränsvärde för semesterdaglön.

Intjänandeåret för semesterdagar är från första april till den sista mars men intjänandeåret för semesterlönen är från första januari till sista december.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för intjänandeåret räknas från första april till sista mars.

Pengar intjänandeår/Månadsavlönade

Beräkning görs alltid på aktuell månadslön. Rörlig semesterdaglön beräknas från första januari till sista december föregående år.

Pengar intjänandeår/Timavlönade

Intjänandeåret för semesterlön är första januari till sista december.

Dagar intjänandeår

Intjänandeåret för semesterdagar är från första april till sista mars.

Beräkning av semesterdagar

((Anställningstid hela kalenderdagar- Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar

Semesterdagar netto, avser intermittent deltidsanställda:

Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)

Semesterdagar avrundas alltid uppåt till hela dagar.

Semesterdaglön intjänade dagar/Månadsavlönad

  1. Månadslön * (4,6 % + Semestertillägg %) = Semesterdaglön
  2. Semesterdaglön/Aktuell Sysselsättningsgrad * Genomsnittlig sysselsättningsgrad innevarande år = Semesterdaglön vid ändrad sysselsättningsgrad

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön * Betalda dagar/Betalda dagar netto = Semesterdaglön netto

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gränsvärden.

Semesterdaglön betalda dagar/Månadsavlönad

  1. Månadslön * (4,6 % + Semestertillägg %) = Semesterdaglön
  2. Semesterdaglön/Aktuell Sysselsättningsgrad * Genomsnittlig sysselsättningsgrad intjänande år = Semesterdaglön vid ändrad sysselsättningsgrad

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön * (veckoarbetstid i dagar heltid/genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) = Semesterdaglön netto

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gränsvärden.

Semesterdaglön sparade dagar/Månadsavlönad

  1. Månadslön * (4,6 % + Semestertillägg %) = Semesterdaglön
  2. Semesterdaglön/Aktuell Sysselsättningsgrad * Genomsnittlig sysselsättningsgrad intjänade år = Semesterdaglön vid ändrad sysselsättningsgrad

Vid intermittent deltid

Sparad Semesterdaglön * (veckoarbetstid i dagar heltid/genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) = Semesterdaglön netto

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gränsvärden.

Semesteravdrag

(Månadslön * 4,6%) * NettoIntOmräkning

NettoIntOmräkning = veckoarbetstid vid heltid dagar/Genomsnittlig veckoarbetstid dagar

Beräkningen av semesteravdrag används även vid obetald semester.

Semesterlön, rörlig del

Semestergrundande rörlig lön * Semestertillägg rörlig %

Semesterdaglön intjänade dagar/Timavlönad

Total semestergrundande lön /Semestergrundande arbetstid timmar * Omr.faktor 1 * Omr.faktor2*Genomsnittlig dagtidsarbetstid * Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent

Total semestergrundande lön=Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön

Semesterdaglön netto: (Avser intermittent anställda)

Semesterdaglön * Betalda dagar/Betalda dagar netto

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gränsvärden.

Semesterdaglön betalda dagar/Timavlönad

Beräknas på samma sätt om semesterdaglön intjänade dagar

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön * (veckoarbetsdagar vid heltid / genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) = Semesterdaglön netto

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gränsvärden.

Semesterdaglön sparade dagar/Timavlönad

Total semestergrundande lön / Semestergrundande arbetstid timmar * Omr.faktor1 * Omr.faktor2* Genomsnittlig Dagsarbetstid * Genomsnittlig sysselsättningsgrad * Faktor sysselsättningsgrad

Total semestergrundande lön=Semestergrundande lön + Semestergrundande lön

Faktor sysselsättningsgrad=Sysselsättningsgrad under intjänande året för de sparade dagarna / Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Vid intermittent deltid

Sparad semesterdaglön * (veckoarbetsdagar vid heltid / genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) = Sparad semesterdaglön netto

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gränsvärden.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

För att manuellt räkna ut sysselsättningsgrad för en anställd som arbetat både 75 % och 50 % så måste du få fram ett genomsnitt. Beräkningen görs då enligt följande:

75 % i 9 månader (275 dagar)

50 % i 3 månader (90 dagar)

(275*75 %) + (90*50 %) / 365 (366) dagar = sysselsättningsgrad

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.