Semesterberäkning semestervillkor 50 - Detaljhandeln

Berör timanställda och månadsavlönade inom Detaljhandel. Ersättning vid uttag av semesterdag för månadsavlönade = ett dagsavdrag görs med 4,6 % av månadslönen, semesterlön utbetalas.

För timanställda görs inget avdrag, semesterdaglön utbetalas.

Pengar intjänandeår

Föregående semesterår, valet görs automatiskt av programmet efter det att du valt din period för semesteråret.

Dagar intjänandeår

Föregående semesterår, valet görs automatiskt av programmet efter det att du valt din period för semesteråret.

Betalda semesterdagar

((Anställningstid hela kalenderdagar-Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar) / Årets dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar

Semesterdagar netto, avser intermittent deltidsanställda:

Betalda dagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)

Semesterdagar avrundas alltid uppåt till hela dagar.

Semesterdaglön

((Total semestergrundande lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Betalda semesterdagar = Semesterdaglön

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gällande gränsvärden för lägsta semesterdaglön.

Total semestergrundande lön = Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön

Värdering av frånvarotimmar=Semestergrundande frånvarotimmar*snittimlön

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön * (veckoarbetsdagar vid heltid / genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) = Semesterdaglön netto

Beräkning av snittimlön

Semestergrundande lön och eventuell frånvaro: Semestergrundad lön/Semestergrundad arbetstid i timmar = Snittimlön

Ingen semestergrundande lön samt timavlönad: Timlön = Snittimlön

Ingen semestergrundande lön samt månadsavlönad: Månadslön/avtalstid/sysselsättninggrad % = Snittimlön

Sparad semesterdaglön

((Total semestergrundande lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Semesterrätt = Sparad semesterdaglön

Total semestergrundande lön = Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön

Värdering av frånvarotimmar = Semestergrundande frånvarotimmar * snittimlön

Snittimlön: se beräkning av snittimlön för semesterdaglön

Sparad semesterdaglön netto: (Avser intermittent anställda)

Sparad semesterdaglön * (veckoarbetsdagar vid heltid / genomsnittlig veckoarbetstid i dagar)

Relaterade avsnitt

Beräkningar semestervillkor
Byte av semestervillkor/semesterperiod
Arbeta med semester

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.