Gör inställningar för beräkningsformel

Inställningar för beräkningsformler gör du under Lönearbete - Lönearter, fliken Grunduppgifter.

En beräkningsformel på en löneart kan vara enkel, t ex bara bestå av ett à-pris som på löneart 1232 Milersättning endast skattefri del eller ett belopp som på löneart 1201 Traktamente helt.

I beräkningsformel på löneart 1101 Månadslön används lönevariabeln Månadslön som hämtar värdet från anställningsregistret.

På andra lönearter kan det vara längre formler för beräkningen, t ex som på löneart 3120 - Sjukavdrag per dag 90% dag 15-90 över 8 pbb.

Så här ser formeln ut: -(0,9*(8*Prisbasbelopp/365)+0,1*((MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)-(8*Prisbasbelopp))/365)

Avtalsfaktor är den benämning vi i Visma Lön 600 använder på den faktor som används vid beräkning av karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag för månadsavlönade som är anslutna till avtalet IF Metall eller har valet Ej specificerat valt som Typ av kollektivavtal i anställningsregistret. Benämningen avtalsfaktor används alltså inte i något kollektivavtal utan enbart i Visma Lön 600. För att du ska veta vilken faktor ditt kollektivavtal räknar med behöver du kontrollera vilka beräkningsformler som används för sjuklön sjukavdrag och karensavdrag där.

I den här beräkningsformeln finns referens till den årsbundna variabeln Prisbasbelopp och till variabeln MånadslönEfterLöneväxling. Med hjälp av parenteser kommer vissa beräkningar att utföras före andra. Alla fyra räknesätten har använts i denna formel.

Värdet för variabeln Prisbasbelopp finns inbyggd i programmet och uppdateras vid varje ny årsversion. Värdet för lönevariabeln MånadslönEfterLöneväxling hämtas från anställningsregistret.

Skapa egna beräkningsformler

Klicka på knappen med pennan vid den beräkningsformel du vill ändra, för att se vilka fält och funktioner du kan använda för att göra egna beräkningsformler (uttryck). 

Klicka på pilen till höger om fältet Urval för att välja vilken typ av variabler och ackumulatorer som ska visas i listan. Om du väljer Alla visas både variabler personvariabler och ackumulatorer i listan.

Det finns olika typer av variabler, årsbundna variabler, lönevariabler som finns i anställningsregistret, variabler från anställdas arbetsschema och semestervillkorsvariabler och personvariabler.

I anställningsregistret kan du skapa Personvariabler som du kan använda för löneartsberäkningar.

Exempel på ackumulatorer som du kan använda för beräkningar är Arbetad tid i timmar, Semestergrundande lön och Sjuklön.

Du kan också använda egna ackumulatorer för beräkningar på lönearter.

I listan för funktioner finns vissa funktioner som du kan kombinera med ackumulatorer. Om du väljer ackumulatorn ArbetadTid Tim och funktionen FgÅr i fältet Beräkningsformel, görs beräkningen på de anställdas arbetade timmar under föregående beskattningår. Denna beräkning kan t ex användas för beräkning av vinstdelningsbonus som ska betalas ut i proportion till hur många timmar var och en har arbetat.

I listan Funktioner hittar du också de fyra räknesätten och parenteser. Parenteser kan användas för att styra så att vissa beräkningar utförs före andra.

Relaterade avsnitt

Förteckning över beräkningsformler
Lönearter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.