Regler för milersättning, fritt drivmedel samt resor till och från arbetet

Här beskriver vi regler för olika typer av förmåner rörande bilförmån. I programmet kan du automatiskt beräkna bilförmånsvärdet för den anställde. Läs mer i avsnittet Beräkna bilförmån.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.