Byte av dator

Så här gör du med ditt program om du ska byta dator eller om du ska flytta företaget mellan datorer. Du kan även titta på filmen Byte av dator med program från Visma Spcs.

Säkerhetskopiera företaget på den gamla datorn

För att kunna flytta över företaget måste du först ta en säkerhetskopia på företaget på den gamla datorn. Om du har flera företag är det viktigt att du tar en säkerhetskopia på varje företag.

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Ny säkerhetskopia på den gamla datorn. Läs mer i avsnittet Säkerhetskopiera eller titta på filmen Säkerhetskopiera.
  2. Spara säkerhetskopian/säkerhetskopiorna på ett flyttbart media.

Installera programmet på den nya datorn

  1. Installera programmet på den nya datorn.

Versionen du installerar måste vara densamma eller en senare än den du har på den gamla datorn. Den senaste versionen kan du ladda ner via vismaspcs.se.

Installera säkerhetskopian på den nya datorn

Nu ska du lägga upp företaget på den nya datorn genom att läsa in säkerhetskopian.

  1. Öppna programmet och välj Nytt företag.
  2. Markera Skapa företag från säkerhetskopia och klicka på OK.
  3. Bläddra dig fram till säkerhetskopian på ditt flyttbara media och klicka på Öppna.

Nu är programmet och företaget flyttat till den nya datorn.

Om du har fler än ett företag gör du om stegen ovan varje företag.

Relaterade avsnitt