Collectumrapportering

De företag som har tecknat sig för en Collectumförsäkring ska redovisa uppgifter till Collectum varje månad för anställda med ITP1/ITP1 GAF. Programdelen finns under Rapportering - Collectum.

För de anställda som har ITP2/ITP2 GAF eller Alternativ ITP ska redovisning göras vid nyanmälan eller vid förändring på den anställde vad gäller Collectum.

För att rapportering till Collectum ska ske måste lönekörningen för månaden vara låst. Om det är en årlig redovisning måste alla lönekörningar för året vara låsta. Om ändring sker på lönen efter att du läst in uppgifterna väljer du på nytt Hämta nya uppgifter.

I fältet lön visas lönen före skatt inklusive lönearter som är med i redovisningen till Collectum för ITP1/ITP1 GAF.

För ITP2/ITP2 GAF/Alternativ ITP visas summan av årslönen inkl förmåner, restidsersättning, rörlig lön.

Den månaden som den anställde ansluts eller avanmäls för Collectum kommer lönen att redovisas på två rader. Detta är korrekt och gör inte att lönen kommer att ligga till grund dubbelt hos Collectum. Bägge raderna behöver därför redovisas i filen.

Hur beräknas lönen?

ITP1/ITP1 GAF

Den faktiskt utbetalda lönen rapporteras och styrs av de lönearter som är markerade för ITP1 under Underlag för Collectum på löneartens flik Övriga uppgifter.

ITP2/ITP2 GAF/Alternativ ITP

Månadslön: Aktuell månadslön * Avtalsfaktor (12,2)

Timlön: Aktuell timlön * Avtalstid * Avtalsfaktor (12,2)

+Förmåner i form av helt fri kost eller bostad under föregående år. Detta gäller lönearter som under Underlag för Collectum på löneartens flik Övriga uppgifter har bock i rutan ITP 2/ITP 2 GAF/Alternativ ITP samt inställningen Förmåner (i form av helt fri kost eller bostad).

+Föregående kalenderårs faktiskt utbetalda löner i form av restidsersättning, skifttillägg etc. Detta gäller lönearter som under Underlag för Collectum på löneartens flik Övriga uppgifter har bock i rutan ITP 2/ITP 2 GAF/Alternativ ITP samt inställningen Restidsersättning, skiftarbete etc (avser fg års värden).

+De tre föregående kalenderårens genomsnittliga faktiskt utbetalda rörliga löner. Detta gäller lönearter som under Underlag för Collectum på löneartens flik Övriga uppgifter har bock i rutan ITP 2/ITP 2 GAF/Alternativ ITP samt inställningen Rörlig lön (avser genomsnittet av de tre fg årens värden).

Relaterade avsnitt

Skapa fil för rapportering till Collectum

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.