Ej semestergrundande deltidsfrånvaro

Antalet semesterdagar tar hänsyn till ej semestergrundande frånvaro i hela dagar och om en anställd har mycket deltidsfrånvaro så påverkar det inte antalet semesterdagar.

Om du vid semesterårsavslutet får ett meddelande om att någon av de anställda haft ej semestergrundande deltidsfrånvaro under semesteråret kan du behöva räkna om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under året. Detta behöver du göra manuellt eftersom ditt kollektivavtal och företag avgör om frånvaron ska påverka semesterlönen eller inte.

Det räcker med att en anställd har varit tjänstledig en halv dag för att meddelandet ska visas. I dessa fall brukar man vanligtvis inte justera sysselsättningsgraden, utan det görs bara när frånvaron har varat så länge så att den påverkar semesterlönen.

Görs inte ändringen av sysselsättningsgraden kommer en anställd som haft ej semestergrundad deltidsfrånvaro att få lika hög semesterlön som en anställd som haft samma månadslön men inte haft någon frånvaro.

Den omräknade sysselsättningsgraden lägger du in under Personal - Anställda, fliken Lön, genom att klicka på pennsymbolen vid Genomsnittlig sysselsättningsgrad. Här lägger du in det nya värdet under Använd egendefinierad genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Detta gör du innan du skapar semesterårsavslutet om du har intjänandeåret året före semesteråret.

Om du har intjänandeåret samma som semesteråret ska du under årets gång räkna om sysselsättningsgraden och lägga in under Använd egendefinierad genomsnittlig sysselsättningsgrad. Det går inte att justera i efterhand, eftersom dagarna redan är uttagna.

Om du lägger in ett värde under Använd egendefinierad genomsnittlig sysselsättningsgrad precis innan semesterårsavslutet vid samma intjänandeår som semesterår, kommer endast de sparade dagarna att räknas om.

Relaterade avsnitt

Arbeta med semester