Visma Lön 600

Ej semestergrundande deltidsfrånvaro

Om du vid semesterårsavslutet får ett meddelande om att någon av de anställda haft ej semestergrundande deltidsfrånvaro under semesteråret så behöver du eventuellt räkna om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under året.

Detta behöver du göra manuellt eftersom ditt kollektivavtal och företag avgör om frånvaron ska påverka semesterlönen eller inte.

Meddelandet kommer upp på alla anställda som har haft Ej semestergrundad deltidsfrånvaro. Det räcker därför med att en anställd har varit tjänstledig en halv dag för att meddelandet ska synas. I dessa fall brukar man vanligtvis inte justera sysselsättningsgraden utan detta görs bara när frånvaron har varat så länge så att den påverkar semesterlönen.

Görs inte ändringen av sysselsättningsgraden kommer en anställd som haft Ej semestergrundad deltidsfrånvaro att få lika hög semesterlön som en anställd som haft samma månadslön men inte haft någon frånvaro.

Den omräknade sysselsättningsgraden lägger du in under fliken Lön i anställningsregistret och knappen Genomsnittlig sysselsättningsgrad. Här lägger du in det nya värdet under Använd egendefinierad genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Detta gör du innan du skapar semesterårsavslutet om du har intjänandeåret året före semesteråret.

Om du har intjänandeåret samma som semesteråret ska du under årets gång räkna om sysselsättningsgraden och lägga in under Egendefinierad sysselsättningsgrad. Det går därför inte att justera i efterhand eftersom dagarna redan är uttagna. Lägger du ett värde under Egendefinierad sysselsättningsgrad precis innan semesterårsavslutet vid samma intjänandeår som semesterår kommer endast de sparade dagarna att räknas om.

Relaterade avsnitt

Arbeta med semester

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...