Skapa fil för rapportering till Collectum

Programdelen finns under Rapportering - Collectum.

Innan du som företagare skickar in första filen till Collectum från Visma Lön 600 är det viktigt att du:

  • Kontaktar Collectum för att bli upplagd i deras tjänst för filutbyte.
  • Stämmer av värdena i programmet mot vad som redan finns i Collectums register så att inga felaktiga värden skickas.

Gör så här för att skapa fil för rapportering till Collectum:

  1. Kontrollera att du har rätt urval.
  2. Klicka på knappen Hämta nya uppgifter.

I listan visas alla anställda som uppfyller de villkor du valt.

I fältet lön visas lönen före skatt inklusive lönearter som är med i redovisningen till Collectum för ITP1/ITP1 GAF.

För ITP2/ITP2 GAF visas summan av årslönen inkl förmåner, restidsersättning, rörlig lön.

  1. Klicka på knappen Skapa fil.

Programmet ger filen ett namn som slutar med ett nummer. Varje gång du skapar en fil får den ett nytt löpnummer.

Du får förslag på den sökväg du valt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar under Export. Standardförslag är Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx(org. nummer)\.

  1. Välj mapp och klicka på Spara för att spara filen. 

Relaterade avsnitt

Collectumrapportering

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.