Fora månadsrapportering (arbetare)

Varje månad ska uppgift om lönerna för arbetare rapporteras till Fora. Löneuppgifterna används för att beräkna hur mycket som ska betalas in till de anställdas tjänstepension, samt för att kunna fakturera företaget för tjänstepension och försäkringar. Fora-rapporten används också för att beräkna och föra över pensionspremier till de anställdas pensionsförvaltare.

Vi rekommenderar att du väntar med rapporteringen till den sista vardagen i varje månad, så att eventuella korrigeringar som har gjorts för aktuell månad kommer med.

Gör så här för att skapa månadsrapporten till Fora:

  1. Välj Rapportering.
  2. Klicka på Fora månadsrapportering.
  3. Välj år och månad vid Löner med utbetalningsperiod.
  4. Klicka på Hämta nya uppgifter för att hämta belopp och övriga uppgifter från andra delar av Visma Lön 600 som ska rapporteras till Fora.
  1. Klicka på Förhandsgranska om du vill se eller skriva ut rapporten innan du skapar filen.
  2. Klicka på Skapa fil.
  3. Välj mapp och klicka på Spara.
  4. Klicka på OK.
  5. Klicka på Gå till www.fora.se och rapportera uppgifterna till Fora.

Det är bara anställda med svenskt personnummer eller samordningsnummer som kan tas med i månadsrapporten till Fora. Läs mer i avsnittet Hur rapporterar jag arbetarlöner till Fora för anställd utan personnummer eller samordningsnummer?

Relaterade avsnitt