Fördelning på Projekt i snabbval

Om du markerat Redovisning av lönekostnader görs påResultatenhet och Projekt i Företagsinställningar - Bokföring visas fält för resultatenhet och projekt i alla snabbval.

Om du valt Projekt på den anställde i anställningsregistret visas det i fältet Projekt annars är fältet tomt. Om du inte gör några förändringar kommer hela snabbvalet att bokföras på det förvalda projektet.

Du väljer projekt på anställd på fliken Lön i anställningsregistret. I vårt övningsbolag är inte Projekt i anställningsregistret valt på några anställda.

Gör så här för att välja projekt direkt i snabbvalet:

  1. Klicka på ändraknappen till höger om fältet Projekt.
  1. Ställ dig i kolumnen Projekt och klicka på registersymbolen till höger i fältet.

Nu kan du välja eller byta till ett annat projekt. <Inget projekt> innebär att snabbvalet inte kommer att bokföras på något projekt.

Du kan också dela upp bokföringen av snabbvalet på flera projekt genom att skriva in en procentsats i kolumnen Fördeln. %.

Om du inte fördelar hela snabbvalet på resultatenhet visas hur mycket som är fördelat och hur mycket som inte är fördelat i fälten Fördelat respektive Kvar att fördela längre ner i rutan.

  1. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser i kalendariet

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.