Fördelning på Resultatenhet i snabbval

Om du markerat Redovisning av lönekostnader görs på Resultatenhet och Projekt i Företagsinställningar - Bokföring visas fält för resultatenhet och projekt i alla snabbval.

Om du valt Resultatenhet på den anställde i anställningsregistret visas det i fältet annars är fältet tomt. Om du inte gör några förändringar kommer hela snabbvalet att bokföras på den förvalda resultatenheten.

Du väljer resultatenhet på anställd på fliken Lön i anställningsregistret.

Gör så här för att ändra inställningen:

  1. Klicka på ändraknappen till höger om fältet Resultatenhet.
  1. Ställ dig i kolumnen Resultatenhet och klicka på registersymbolen till höger i fältet.

Nu kan du antingen byta till en annan resultatenhet eller välja <Ingen res.enhet> om snabbvalet inte ska bokföras på någon resultatenhet.

Du kan också dela upp bokföringen av snabbvalet på flera resultatenheter genom att skriva in en procentsats i kolumnen Fördeln. %.

Om du inte fördelar hela snabbvalet på resultatenhet visas hur mycket som är fördelat och hur mycket som inte är fördelat i fälten Fördelat respektive Kvar att fördela längre ner i rutan.

  1. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser i kalendariet

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.