Skillnad mellan förskottssemester och uttag av semesterdagar under innevarande semesterår

Företag kan tillämpa förskottssemester eller uttag av semesterdagar under innevarande semesterår. Förskottssemester är för de nyanställda som inte hunnit tjäna in semester. Innevarande semesterår gäller alla anställda och betyder att de har semesterdagar att ta ut från dagen de blev anställda.

Förskottssemester

En del företag erbjuder nyanställd personal förskottssemester. Detta innebär att nyanställda kan få ut semesterledighet utan löneavdrag även om de inte tjänat in några betalda semesterdagar. Regler om förskottssemester kan vara inskrivet i kollektivavtal eller vara en lokal överenskommelse. Praxis är att erbjuda 20 dagars förskottssemester utan avdrag på månadslönen men inget semestertillägg. Skuldens värde beräknas automatiskt med 4,6 % på den aktuella månadslönen, när du registrerar uttagen förskottssemester i kalendariet för överföring till lönebeskedet.

Förskottssemester används vanligtvis endast för företag där anställda tjänar in semesterdagar ena året och tar ut dem året därpå.

Förskottssemester aktiveras i programmet under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Semester genom att markera rutan Företaget tillämplar förskottssemester för nyanställda.

Du kan bara använda programmets hantering av förskottssemester för nyanställda med fast månadslön.

I semesterlagen finns inga bestämmelser om att företag ska erbjuda förskottssemester till anställda men däremot att förskottsskulden ska skrivas av efter 5 år. Det är möjligt att helt eller delvis skriva av förskottsskulden tidigare än efter 5 år. Detta görs i programmet under Personal - Anställda, fliken Semester genom att fylla in ett belopp i fältet Avskrivning under Semesterförskottsskuld. Anställda som slutar inom 5 år blir återbetalningsskyldiga av hela summan om inget annat avtalats.

Läs mer i avsnitten Semester, företagsinställningar och Hur betalar jag ut förskottssemester till en nyanställd?.

Uttag av semester under innevarande semesterår

I en del kollektivavtal är perioden för intjänande och uttag av semesterdagar densamma. Detta kallas för innevarande semesterår. Denna typ av semesterår kan även användas på företag utan kollektivavtal eftersom det anses vara mer förmånligt än vad semesterlagen är.

Innevarande semesterår innebär att en nyanställd får betald semesterledighet när anställningen börjar, det vill säga utan att semesterledighet har tjänats in.

När semesteråret är slut görs en avstämning som visar om den anställde har semesterdagar kvar eller är skyldig semesterdagar. En nyanställd medarbetare får så många dagar som man förväntas hinna tjäna in under det pågående semesteråret. Anställda som slutar blir återbetalningsskyldiga om de tagit ut fler semesterdagar än vad som tjänats in (oavsett om de varit anställda i mer än 5 år eller inte).

Inställningar för innevarande semesterår görs på aktuellt semestervillkor under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Semester.

Innevarande semesterår kan endast användas för semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar och 21 - Månadslön med semetertillägg + rörliga delar.

Markera aktuellt semestervillkor och välj Ändra semestervillkor. Under Period markerar du sedan Samma som semesteråret i dialogen som öppnas. Läs mer i avsnittet Semester, företagsinställningar.

Under Personal - Anställda, fliken Semester väljer du semestervillkor för respektive anställd. Läs mer i avsnittet Anställda, fliken Semester.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.