Läs in FOS-svar

FOS-svaret som du får från Skatteverket finns information om preliminära skatter för nästa beskattningsår. Där finns ändrade skattetabeller och ändrade jämkningar med mera.

Procentsatsen för anställdas engångsskatt finns inte med. Den uppgiften måste du alltid själv uppdatera varje nytt beskattningsår. För att programmet ska beräkna procentsatsen för engångsskatt kan du under Personal - Anställda, på fliken Skatt och arbetsgivaravgift markera Beräknad vid Engångsskatt. Procentsatsen beror på hur stor den förväntade årslönen kommer att bli nästa år, en uppgift som Skatteverket inte vet.

Du ska läsa in svaret innan du gör första lönekörningen på det nya året men inte förrän du gjort klart alla löner på det gamla året.

Gör så här för att läsa in ett FOS-svar

 1. Välj Personal.
 2. Klicka på FOS-svar.
 3. Klicka på Gå till www.skatteverket.se för att logga in på Skatteverkets hemsida.
 4. Välj tjänsten FOS-förfrågan och logga in med din e-legitimation.

Om förfrågan avser innevarande år får du normalt svar på din FOS-förfrågan inom två till tre dagar. Svaret sparas i Skatteverkets e-tjänst i 14 dagar efter att du har fått svar.

Frågor för kommande år kan du skicka in från och med den 1 november. Dessa svar får du i mitten av december, efter att preliminärskatteuppgifterna är klara. Svaret sparas till den 31 januari.

 1. Klicka på knappen Öppna fil för att förhandsgranska svarsfilen och välj vilka anställda som ska uppdateras.
 2. Ange sökväg till den enhet och mapp där du sparat filen.
 3. Klicka på Öppna.

Nu visas en lista på de anställda som Skatteverket lämnat uppgifter om. Ta bort markeringen i kolumnen Ta med på den eller de anställda för vilka du inte vill uppdatera skatteuppgifterna. Det kan till exempel gälla de anställda som företaget inte är huvudarbetsgivare för.

Om du har många anställda blir listan så lång att du inte ser alla.

 1. Klicka på registersymbolen till höger i rutan Sök för att söka efter en anställd.
 2. Klicka på Förhandsgranska om du vill se utskriften av ändringslistan innan du uppdaterar uppgifterna i anställningsregistret.
 3. Markera rutan Visa endast anställda med förändringar om du vill att utskriften enbart ska visa de anställda som har ändrade uppgifter jämfört med föregående år.
 4. Klicka på Skriv ut för att skriva ut listan FOS-svar, jämförelse.

Listan går inte att skriva ut när du har läst in uppgifterna i anställningsregistret.

 1. Klicka på knappen Inför för att uppdatera skatteuppgifterna i anställningsregistret.

När du har klickat på knappen Inför uppdateras anställningsregistret med de nya skatteuppgifterna. Åtgärden går inte att ändra.

 1. Klicka på OK.

Om du behöver korrigera skatteuppgifterna efter att ändringarna är införda gör du det manuellt i anställningsregistret under Lönearbete - Anställda.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.