Hantera slutlön i samband med semesterårsavslut

Slutlön i samband med semesterårsavslut hanteras olika beroende på vilken löneperiod och intjänandeår för semester företaget har.

Här beskrivs om lönekörningen ska vara låst eller olåst vid semesterårsavslut i samband med utbetalning av slutlön. Beskrivningen avser om den anställde slutar i mars och du vill betala ut slutlönen i april (generellt semesterår), alternativt om den anställde slutar i december och du vill betala ut slutlönen i januari (kalenderår).

Intjänandeåret före semesteråret

Om intjänandeår för semester är året före semesteråret gäller följande beroende på vilken löneperiod den anställde har.

Intjänandeåret samma som semesteråret

Om intjänandeår för semester är samma som semesteråret gäller följande beroende på vilken löneperiod den anställde har.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.