Betala ut slutlön i samband med semesterårsavslut

Hur slutlön i samband med semesterårsavslut ska hanteras beror på företagets inställningar för löneperiod och intjänandeår för semester.

Här beskrivs om lönekörningen ska vara låst eller olåst vid semesterårsavslut i samband med utbetalning av slutlön. Beskrivningen avser om den anställde slutar i mars och du vill betala ut slutlönen i april (generellt semesterår), alternativt om den anställde slutar i december och du vill betala ut slutlönen i januari (kalenderår).

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.