Import/Export, företagsinställningar

Inställningar för import och export görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Import/Export.

De möjligheter som du har i programmet för att importera och exportera filer underlättar ditt arbete. Det går till exempel snabbare att föra över lönekörningens bokföringsunderlag som en fil än att manuellt registrera det i bokföringen.

Om de anställda i ditt företag använder Visma Lön Anställd, Visma Tid eller annat tidredovisningsprogram för registrering av arbetad tid, frånvaro, utlägg med mera kan du föra över en datafil med dessa uppgifter till lönekörningen i löneprogrammet. Uppgifterna registreras med lönearter på respektive anställds lönebesked.

Du kan exportera datafiler med uppgifter från löneprogrammet. Utbetalningen kan exporteras som en datafil till exempel till Bankgirot. Du kan ta ut bokföringsunderlaget som en datafil och läsa in den direkt i ditt redovisningsprogram. Du kan också skicka information på fil till Skatteverket, Collectum och Fora.

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar
Kom igång med Visma Resa & Utlägg
Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget
Kom igång med Mitt Lönebesked/Kivra för företaget
Importera utläggsregistreringar eller tidsredovisningar
Registrera/ändra tidkod
Registrera/ändra utläggskod
Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag
Skriv ut/skapa fil för arbetsgivardeklaration (t.o.m 2018)
Moms- och arbetsgivardeklarationer

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.