Beräkning av löneavdrag för korttidsarbete efter lönerevision

Stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021. Ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 öppnar den 29 mars och då går det att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020. Läs mer på sidan Korttidsarbete 2021 på tillvaxtverket.se.

Om den anställde har fått ändrad lön under perioden för korttidsarbete kan beräkningen se olika ut, beroende på om avdraget på grund av korttidsarbetet ska baseras på lönen före eller efter lönerevisionen.

I lagen om korttidsarbete framgår att det statliga stödet beräknas på den lön de anställda hade under jämförelsemånaden och att stödet inte ökar vid en lönerevision. Det innebär att löneavdrag på grund av korttidsarbete ska beräknas på den ordinarie lönen innan löneökningen, men i vissa kollektivavtal baseras löneavdraget på den nya lönen efter löneökningen, så kontrollera vad som gäller för ditt företag.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.