Lägg till prestationslön eller tidlön - ByggLÖSEN

Programfunktionen hittar du under Rapportering - ByggLÖSEN. Du klickar på knappen Lägg till prestationslön alternativt knappen Lägg till tidlön om du vill skapa en ny post för någon anställd. Det kan exempelvis göras för en anställd som har arbetat på flera byggarbetsplatser under månaden.

Tänk på att om du lägger upp en ny rad för en anställd med en ny byggarbetsplats, måste du oftast justera den befintliga raden så att uppgifterna fördelas korrekt. Detta gäller endast tidlön eftersom det endast är uppgifter för tidlön som läses in när du klickar på knappen Hämta.

Relaterade avsnitt

Skriv ut/skapa fil ByggLÖSEN