Arbetsscheman i Visma Lön Anställd

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Det är viktigt att alla anställda som arbetar regelbundet har ett korrekt arbetsschema eftersom sysselsättningsgrad, arbetstid per månad, arbetstid per år med mera beräknas utifrån arbetsschemat. Du bör därför skapa arbetsscheman för alla varianter av arbetstid som förekommer på ditt företag och sedan koppla till varje anställd som arbetar regelbundet. I filmen Hantera och skapa arbetsscheman i Visma Lön Anställd får du mer information om arbetsscheman.

Under Schemaläggning - Arbetsscheman ser du alla arbetsscheman som finns upplagda i företaget. I kolumnen Anställda kan du se hur många, samt vilka anställda som är kopplade till respektive arbetsschema. Här kan du även koppla ett arbetsschema till en eller flera anställda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till arbetsschema i Visma Lön Anställd.

Arbetsscheman som är inaktiva visas med kursiv stil i listan när rutan Visa även inaktiva är markerad. Välj arbetsschema i listan och markera rutan Aktivt arbetsschema för att aktivera arbetsschema.

Observera att ett heltidsschema alltid ska läggas upp (även i de fall då du ska arbeta med deltidsschema) eftersom ett heltidsschema ligger till grund för beräkningen av övertid och mertid. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för heltids- och deltidsschema i Visma Lön Anställd.

Du kan redigera arbetsschema genom att markera det aktuella arbetsschemat och göra ändringar i dialogrutan. Läs mer i avsnittet Skapa och redigera arbetsschema i Visma Lön Anställd. Om du vill ta bort ett arbetsschema markerar du det i listan och väljer knappen Ta bort schema längst ner på skärmen.

De flesta uppgifter i ett arbetsschema går inte att redigera om arbetsschemat används i en klarmarkerad eller låst period, men det finns vissa undantag. Uppgifter som alltid går att ändra är benämning på arbetsschemat, om arbetsschemat ska vara aktivt eller ej, samt reglerna kring obetalda raster.

Vid första synkroniseringen överförs alla arbetsscheman som finns upplagda i Visma Lön över till Visma Lön Anställd. Därefter gör du alla kompletterande inställningar i respektive arbetsschema i Visma Lön Anställd. De anställda kan antingen ha arbetsscheman som baseras på schemalagd eller oregelbunden arbetstid. Läs mer om detta i avsnitten Schemalagd arbetstid i Visma Lön Anställd, Oregelbunden arbetstid i Visma Lön Anställd och Schemalägg oregelbunden arbetstid i Visma Lön Anställd.

Relaterade avsnitt

Skapa och redigera arbetsschema i Visma Lön Anställd
Gör inställningar för heltids- och deltidsschema i Visma Lön Anställd
Koppla anställd till arbetsschema i Visma Lön Anställd
Schemalagd arbetstid i Visma Lön Anställd
Oregelbunden arbetstid i Visma Lön Anställd
Schemalägg oregelbunden arbetstid i Visma Lön Anställd
Hantera och skapa arbetsscheman i Visma Lön Anställd

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.