Avtal i Visma Lön Anställd

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Under Avtal ser du alla avtal som finns upplagda i ditt företag och här gör du inställningar för avtalsregler.

Avtal som är inaktiva visas med kursiv stil i listan när rutan Visa även inaktiva är markerad. Välj avtal i listan och markera rutan Aktivt avtal för att aktivera avtal.

Uppgifter för avtal hämtas från löneprogrammet men vissa uppgifter kan läggas till och ändras i Visma Lön Anställd. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd i Visma Lön Anställd.

I kolumnen Anställda kan du se hur många, samt vilka anställda som är kopplade till respektive avtal. Här kan du även koppla ett avtal till en eller flera anställda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till avtal i Visma Lön Anställd.

Du kan redigera avtal genom att markera det aktuella avtalet och göra ändringar i dialogen Redigera avtal. Läs mer i avsnittet Skapa och redigera avtal i Visma Lön Anställd. Om du vill ta bort ett avtal markerar du det i listan och väljer knappen Ta bort avtalet längst ner på skärmen.

Ett avtal kan redigeras eller tas bort så länge det inte används av någon anställd eller ligger i en klarmarkerad eller låst period.

Den typ av kollektivavtal som är vald för den anställde i löneprogrammet styr vilken typ av kollektivavtal användaren får i Visma Lön Anställd. Läs mer om detta i avsnittet Skapa och redigera avtal.

Relaterade avsnitt

Skapa och redigera avtal i Visma Lön Anställd
Koppla anställd till avtal i Visma Lön Anställd
Redigera uppgifter för anställd i Visma Lön Anställd
Anställda, fliken Anställning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.