Koppla anställd till avtal i Visma Lön Anställd

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Gör så här för att koppla anställda till avtal. Kopplingen görs i tre steg.

Välj anställda

  1. Välj Avtal.
  2. Välj ikonen längst till höger i kolumnen Anställda på raden för det avtal ska kopplingen ska göras till.
  3. Välj en eller flera anställda som du vill koppla till avtalet. Du kan också använda Välj alla på sidan.

När du väljer en anställd visas en grön markering till vänster och du ser då att den är vald.

  1. Välj Gå vidare.

Gör inställningar och spara

  1. Ange från och med vilket datum avtalet ska användas på respektive anställd i kolumnen Gäller fr o m. Ange datumet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj datum med hjälp av kalenderknappen.

När en rad är aktiv visas ikoner för att ändra och ta bort en ändring i kolumnen Åtgärder.

  1. Välj Spara och gå vidare.

Bekräftelse

I det sista steget visas vilka anställda som har uppdaterats med nytt avtal och när avtalet börjar gälla.

Relaterade avsnitt

Avtal i Visma Lön Anställd
Skapa och redigera avtal i Visma Lön Anställd

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.