Oregelbunden arbetstid i Visma Lön Anställd

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

I vissa fall kan det vara svårt att koppla anställda till ett arbetsschema med regelbundna tider. Det är då bättre att använda sig av ett arbetsschema med oregelbunden arbetstid. Du gör denna inställning under Schemaläggning - Arbetsscheman, välj det aktuella schemat och markera Oregelbunden arbetstid vid Typ av arbetsschema.

Arbetsscheman med oregelbunden arbetstid kan användas för anställda som inte har någon fast arbetstid, exempelvis behovsinkallad personal. Då anger du 0 i fälten under Tidssummering eller lämnar fälten tomma. Den anställde stämplar sedan in och ut och får betalt efter den faktiska arbetstiden. Den anställde kan även registrera avvikelser, som exempelvis frånvaro. Läs mer i avsnittet Registrera tid i Visma Lön Anställd.

Denna typ av arbetsschema kan också användas när arbetstiden är svår att schemalägga på förhand eller när arbetstiden schemaläggs för en kortare period i taget. I de fallen går det att lägga upp olika arbetsscheman för olika perioder, men nackdelen är att det blir många arbetsscheman och många byten. Då är det smidigare att använda funktionen Schemalägg oregelbunden arbetstid, där den arbetade tiden per dag kan läggas upp efter hand som arbetstiderna blir kända. Läs mer i avsnittet Schemalägg oregelbunden arbetstid i Visma Lön Anställd.

Relaterade avsnitt

Hantera oregelbunden arbetstid och ej schemalagd tid
Schemalägg oregelbunden arbetstid i Visma Lön Anställd
Schemalagd arbetstid i Visma Lön Anställd
Skapa och redigera arbetsschema i Visma Lön Anställd
Tidssummering i Visma Lön Anställd
Registrera tid i Visma Lön Anställd

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.