Visma Lön 600

Personalliggare i Visma Lön Anställd

Företag som bedriver verksamhet inom branscherna restaurang, tvätteri, fordonsservice kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist och bygg måste enligt lag föra personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig vid kontroll av Skatteverket. Läs mer om kraven på skatteverket.se.

Enligt Skatteverket ska även oavlönade personer och inhyrd personal från bemanningsföretag finnas med i personalliggaren. Anställda som inte finns upplagda i Visma Lön och som enligt Skatteverket ska finnas med i personalliggaren, måste därför föras i en manuell personalliggare.

Arbete som ett annat företag utför tillfälligt hos er behöver inte föras i personalliggaren. Exempel på sådant arbete kan vara om ni anlitar en servicetekniker från ett annat företag.

Det kan vara bra att föra personalliggare även om företaget inte bedriver verksamhet inom de branscher där det är ett krav, exempelvis om företaget vill ta ut statistik på hur anställda har jobbat under en viss period.

Om du är löneadministratör eller attestansvarig kan du ta ut en personalliggare för alla anställda. Personalliggaren visar närvaroregistreringar och vem som har gjort korrigeringar i tidsregistreringen.

Gör så här för att ta ut en personalliggare:

  1. Välj Statistik/Rapporter - Personalliggare.
  2. Välj vilken period personalliggaren ska gälla för under Från och med datum och Till och med datum.
  3. Välj vem personalliggaren ska tas ut för eller välj Alla om personalliggaren ska tas ut för alla anställda.

Om du markerar Visa även inaktiva visas även anställda som inte längre använder Visma Lön Anställd, men som gjort registreringar i tjänsten.

  1. Välj Skapa personalliggare.
  2. Välj Skriv ut om du vill skriva ut personalliggaren på en skrivare.

Om du är löneadministratör kan du välja om personalliggaren ska visas för de anställda eller ej genom att klicka på knappen Dölj personalliggaren för anställda/Visa personalliggaren för anställda.

Enligt Skatteverkets krav ska personalliggaren sparas i två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.