Personuppgifter i Visma Lön Anställd

Med hjälp av rapporten Personuppgifter kan du som anställd se alla personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du är löneadministratör kan du skapa och skriva ut personuppgifter om alla anställda som finns registrerade i Visma Lön Anställd.

Gör så här för att skapa rapporten:

  1. Välj Statistik/Rapporter - Personuppgifter.
  2. Välj vilken anställd som rapporten ska skapas för om du är löneadministratör. Välj Alla för att skapa rapport för alla anställda.

Om du markerar Visa även inaktiva visas även anställda som inte längre använder Visma Lön Anställd, men som gjort registreringar i tjänsten.

  1. Välj Skapa rapport.
  2. Välj knappen Skriv ut om du vill skriva ut rapporten.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.