Lönearter, listläge

Programdelen finns under Lönearbete - Lönearter.

Listläget visar en lista på alla lönearter. Den innehåller sju fasta kolumner som du inte kan ta bort eller byta ut. Du kan sortera listan efter alla dessa kolumner. Klicka på kolumnens rubrik för att välja den kolumnen som sorteringsbegrepp. Den lilla triangeln i rubriken anger om listan är sorterad i stigande eller i fallande ordning. Klicka en extra gång för att byta från stigande till fallande eller tvärtom.

Relaterade avsnitt

Lönearter
Intervall i löneartslistan

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.