Lönebesked

Programdelen finns under Lönearbete - Lönekörningar.

När du skapat en lönekörning visas en sammanställning över de anställdas lönebesked. Du öppnar ett lönebesked genom att dubbelklicka på en anställd i listan, alternativt klicka på knappen Lönebesked. Här kan du ändra och komplettera med till exempel ytterligare lönearter, uppgifter som inte registrerats via kalendariet eller inte lästs in från ett tidsredovisningsprogram. Om du vill lägga till ett lönebesked klickar du på Lägg till lönebesked. Om du vill radera ett lönebesked, markerar du lönebeskedet och klickar på Ta bort lönebesked.

Om du löpande under löneperioden registrerar alla avvikelser i kalendariet, något som vi rekommenderar, är det bara små justeringar som behöver göras direkt på lönebeskedet.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser och betala ut lön
Registrera lönehändelser direkt på lönekörningen
Beskrivning av löneart
Symboler lönekörning
Frånvaro-/närvarotid
Fördelning av lönebeskedsrader på projekt
Fördelning av lönebeskedsrader på resultatenhet
Tidigare lönebesked
Inbetalning från anställd
Varför beräknas inte arbetsgivaravgift på samma sätt på lönebeskedet som på bokföringsunderlaget för anställda med växa-stöd?

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.