Engångsskattetabell 2020

Som engångsbelopp räknas ersättning för arbete som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet.

Till sådana ersättningar räknas:

  • vissa slag av ackordsersättningar
  • retroaktiv lön
  • semesterersättning
  • tantiem (andel i vinst som tillägg till lön)
  • vissa provisioner och arvoden
  • avgångsvederlag
  • retroaktiv livränta

Engångsbelopp för den som inte fyllt 65 år vid årets ingång

Beloppen gäller där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster för den som inte fyllt 65 år vid årets ingång.

Årslön i kr  
Lägst Högst Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet
0 20 007 0%
20 008 63 600 10%
63 601 152 400 23%
152 401 379 200 30%
379 201 523 200 34%
523 201 640 800 54%
640 801   57%

Engångsbelopp för den som vid årets ingång har fyllt 65 år

Beloppen avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år, om inkomsten ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag och ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte. Beloppen tillämpas även på personer som är födda 1937 och tidigare och som har förvärvsinkomst.

Årslön i kr  
Lägst Högst Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet
0 20 007 0%
20 008 210 500 10%
210 501 339 800 27%
339 801 395 500 33%
395 501 523 200 36%
523 201 573 600 51%
573 601   59%

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.