Nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil och hur det ska redovisas i arbetsgivardeklarationen

Ett nettolöneavdrag är ett löneavdrag som görs direkt från nettolönen för en anställd. Avdraget påverkar varken den skattepliktiga bruttolönen eller arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren. Ett nettolöneavdrag innebär att den anställde betalar arbetsgivaren med beskattade medel och får därmed förmånsvärdet för en skattepliktig förmån reducerat med belopp upp till förmånsvärdet.

Om en anställd med förmånsbil betalar för drivmedlet som har använts vid privat körning, ska förmånsvärdet reduceras med ersättningens belopp via nettolöneavdrag.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.