Nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil och hur det ska redovisas i arbetsgivardeklarationen

Ett nettolöneavdrag är ett löneavdrag som görs direkt från nettolönen för en anställd. Avdraget påverkar varken den skattepliktiga bruttolönen eller arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren. Ett nettolöneavdrag innebär att den anställde betalar arbetsgivaren med beskattade medel och får därmed förmånsvärdet för en skattepliktig förmån reducerat med belopp upp till förmånsvärdet.

Från och med version 2021.0 är Visma Lön 600 anpassat till Skatteverkets ändrade regler kring nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil och hur det ska redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om du har skapat egna lönearter enligt de tidigare reglerna behöver du ta bort dessa. Läs mer i avsnittet Hur anpassar jag lönearterna till de ändrade reglerna för redovisning av drivmedel vid privat körning med förmånsbil på arbetsgivardeklarationen?.

Om en anställd med förmånsbil betalar för drivmedlet som har använts vid privat körning, ska förmånsvärdet reduceras med ersättningens belopp via nettolöneavdrag.

Exempel

En anställd betalar 1 000 kronor till arbetsgivaren, vilket motsvarar drivmedlets marknadsvärde för privat körning.

Drivmedelsförmånen är beräknad till 1 200 kronor (1 000 * 1,2). Den anställda ska därför beskattas för drivmedelsförmån på 200 kronor (1 200 - 1 000).

För att registrera detta i Visma Lön 600 skapar du nya lönearter som sedan används vid lönekörningen.

 1. Välj Lönearbete - Lönearter.
 2. Markera löneart 1306 - Betalt för bilförmån i listläget.
 3. Klicka på Kopiera.
 4. Skriv in en benämning för den nya lönearten, exempelvis "Betalt för drivmedelsförmån".
 5. Välj fliken Övriga uppgifter.
 6. Välj 098 - Betalat för drivmedel vid bilförmån under Arbetsgivardeklaration, fältkod.
 7. Välj 098 - Betalat för drivmedel vid bilförmån under Arbetsgivardeklaration, SINK i fältkod.
 8. Klicka på Spara.

För att kunna minska skattegrundande belopp med nettoavdraget behöver du skapa ytterligare en löneart.

 1. Markera löneart 2102 - Bilförmån avdrag i listläget.
 2. Klicka på Kopiera.
 3. Skriv in en benämning för den nya lönearten, exempelvis "Avdrag för drivmedelsförmån".
 4. Välj fliken Övriga uppgifter.
 5. Välj Redovisas ej under Arbetsgivardeklaration, fältkod.
 6. Välj Redovisas ej under Arbetsgivardeklaration, SINK i fältkod.
 7. Tryck på Spara.

Så här kan det se ut vid lönekörningen:

Så här ska det redovisas i arbetsgivardeklarationen:

Fältkod 013 Redovisas enbart bilförmånen 2 500 kr
Fältkod 018 Drivmedel vid bilförmån 1 200 kr
Fältkod 098 Betalt för drivmedel vid bilförmån 1 000 kr

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.