Hantera noteringar personliga noteringar

Med hjälp av funktionen noteringar kan du lägga in påminnelser som visas för dig som löneadministratör vid nästa lönekörning. Om du vill göra en notering som gäller alla anställda använder du funktionen Noteringar. Via funktionen Personliga noteringar kan du lägga in noteringar per anställd.