Skapa ny resultatenhet

Gör så här för att skapa en ny resultatenhet:

  1. Välj Lönearbete - Resultatenheter.
  2. Klicka på knappen Ny eller välj Ctrl+N.

Markören placeras på en tom rad längst ner i listan. Det går bra att manuellt placera markören på en tom rad längst ner i listan istället för att klicka på Ny.

  1. Skriv koden i fältet Res. enhet och namnet i fältet Benämning.

Du kan använda max 20 tecken, både bokstäver och siffror, i fältet Res. enhet.

Kolumnen Aktiv markeras automatiskt.

  1. Klicka på knappen Spara för att spara alla förändringar.

Relaterade avsnitt

Resultatenheter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.