Skapa nytt arbetsschema

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

Det är viktigt att alla anställda som arbetar regelbundet har ett korrekt arbetsschema eftersom sysselsättningsgrad, arbetstid per månad, arbetstid per år med mera beräknas utifrån arbetsschemat.

När de anställda har ett korrekt arbetsschema underlättar det i det dagliga arbetet för dig som löneadministratör eftersom beräkningarna görs per automatik. Du kan använda kalendariet och snabbvalen på ett effektivt sätt och slipper manuella beräkningar. Du bör därför skapa arbetsscheman för alla varianter av arbetstid som förekommer på ditt företag och sedan koppla till varje anställd som arbetar regelbundet.

Gör så här för att skapa ett nytt arbetsschema:

  1. Välj Personal - Arbetsscheman.
  2. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl+N för att skapa ett nytt schema.
  3. Ange benämning för arbetsschemat.
  4. Välj typ av arbetsschema. Läs mer om de olika typerna av arbetsschema i avsnitten Arbetsschema Schemalagd arbetstid och Arbetsschema Oregelbunden arbetstid.
  5. Välj om arbetsschemat ska anpassas enligt inställningar för helgdagar.

Valet Anpassa arbetsschemat enligt inställningar för helgdagar... ska inte vara markerat när du skapar scheman för personal som exempelvis arbetar skift, natt och helger. Detta fält visas endast om du har valt Schemalagd arbetstid under Typ av arbetsschema. Läs mer i avsnittet Helgdagar m m, företagsinställningar.

  1. Fyll uppgifter om arbetstid. Läs mer i avsnittet Arbetsscheman, kortläge om vad de olika valen innebär.
  2. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Arbetsscheman, kortläge
Arbetsscheman, listläge
Välj arbetsschema för anställd
Kopiera arbetsschema
Radera arbetsschema