Projekt

Under Lönearbete - Projekt registrerar du de projekt som du bokför på i företagets redovisning. Med hjälp av registrering på projekt kan du få uppföljning på lönekostnader för de projekt/arbeten som löper över kortare eller längre tid.

Om du vill bokföra på projekt måste du först aktivera funktionen.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring.
  2. Markera Projekt vid fältet Redovisning av lönekostnader görs på.

När du sedan väljer Lönearbete - Projekt öppnas fönstret Projekt och markören placeras alltid på sista raden i listan. Registret har bara ett visningsläge, listläget, och listan sorteras alltid efter koden.

  1. Klicka på knappen Spara eller använd Ctrl+S för att spara ett nytt projekt eller för att spara förändringar du gjort på ett befintligt projekt.

Relaterade avsnitt

Bokför anställdas löner på resultatenhet och projekt
Bokföring lönebesked
Skapa nytt projekt
Ändra projekt
Radera projekt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.